بتانی کریستو

بتانی کریستو (Bethany Christou) یک هنرمند کتاب کودک است که عاشق ایجاد داستان با قلب است. سمسون تنبل زرنگ اولین کتاب نوشته شده و تصویرگری او است. او در هرتفوردشایر انگلستان زندگی می کند.

کتاب های این نویسنده

2020 © Copyright - almaatech.ir