جدیدترین پرفروش ترین پربازدید ترین گران ترین ارزان ترین
کتاب مهارت و آموزش های زندگی

پس از نیازهای اولیه، مهارت ها و آموزش های زندگی از مهترین موضوعات مورد نیاز کودک و نوجوان می باشد. کنار آمدن با مشکلات زندگی، تحمل اتفاقات ناگوار، انجام رفتارهای مناسب در موقعیت های خاص، انجام مسئولیت های فردی و اجتماعی و ... بخشی از زندگی ما انسان ها می باشد که اگر در دوران کودکی و نوجوانی مورد آموزش قرار گیرد قطعا تاثیرات مثبت خود را در آینده نشان می دهد.

مهارت ها و آموزش های زندگی قدرت حل مسئله، تاب‌آوری، آموزش سواد مالی و ... به کودکان و نوجوانان را می آموزد. 

2020 © Copyright - almaatech.ir