ربکا گرین

ربکا گرین یک تصویرگر و هنرمند گالری آزاد است، که در سه بعدی، Stop Motion ، Media Mixed و Writing نیز خنجر می زند. کار او روایتگر است، و گاهی اوقات متناسب با متن داستانهایی را به تصویر می کشد و گاهی نیز داستان هایی را در یک تصویر واحد بوجود می آورد.

کتاب های این نویسنده

2020 © Copyright - almaatech.ir