هادی خورشاهیان

هادی خورشاهیان از جمله نویسندگانی است که درحوزه های مختلفی همچون ادبیات کودک و نوجوان، شعر، ادبیات داستانی، ترجمه، نقد ادبی، نمایشنامه و فیلمنامه قلم زده است. آثار ایشان بیش از 80 عنوان می باشد.

 

کتاب های این نویسنده

2020 © Copyright - almaatech.ir