نیلس فان هوف

نیلس فان هُوف (Niels Van Hove) دو دختر دارد و با همسرش در ملبورن استرالیا زندگی می‌کند. او به عنوان مدافع و نویسنده‌ی کتاب‌های قدرت ذهن امیدوار است که کتاب‌هایش بتواند تغییر مثبتی ایجاد کند، گفت‌وگوی بین افراد را ارتقا دهد، و بتواند به کودکان اعتمادبه‌نفس، انعطاف‌پذیری و نگرش مثبت را بیاموزد.

کتاب اول او «دختری با ذهن قدرتمند» براساس تجربیات خودش و دختر‌هایش شکل گرفته است. او رسالتش در زندگی را، گسترش ذهن‌های قدرتمند تعریف کرده است و امیدوار است که بتواند کتاب‌‌هایش را تا سال 2025 به بیش از 1 میلیون کودک در سرتاسر جهان برسد.

2020 © Copyright - almaatech.ir