گابی گارسیا

گابی گارسیا یک مادر، مشاور حرفه ای مجاز و نویسنده کتاب های تصویری است. وی 20 سال گذشته را به عنوان مشاور مدرسه در خدمت دانش آموزان K-12 گذراند. وقتی او مشغول نگهداری از دخترش نیست، می توانید او را در حال یادداشت ایده های داستان هایش در دفترچه یادداشت خود پیدا کنید. گابی با خانواده اش در آستین، تگزاس زندگی می کند.

2020 © Copyright - almaatech.ir