در جست وجوی هنگانگ و سرزمین های دیگر | معرفی چند سفرنامه از سرزمین چشم بادامی ها
Comment
در جست وجوی هنگانگ و سرزمین های دیگر | معرفی چند سفرنامه از سرزمین چشم بادامی ها

هنگانگ شهر کوچکی از نقطه چین و مربوط به انگلیسی هاست که برحسب خواهش و دوستی از دولت چین گرفته اند...

10 رمان 18- | معرفی چند رمان برای نوجوانان زیر 18 سال
Comment
10 رمان 18- | معرفی چند رمان برای نوجوانان زیر 18 سال

پدر خرسند از هدایت دلبندش به صراطِ مستقیم کتابخوانی آسوده سر بر بالش می‌گذارد. غافل از اینکه یک هشدار مهم را هیچ‌گاه به دیوار کتابفروشی ها نمی‌زنند: «هر کتاب …

جوانانی که با «به من چه» غریبه اند | معرفی کتاب «آرزوهای دست ساز»
Comment
جوانانی که با «به من چه» غریبه اند | معرفی کتاب «آرزوهای دست ساز»

در خرده‌داستان‌های این کتاب به قسمت‌هایی می‌رسیدم که پر از اضطراب بود. یاد بازی مارپله می‌افتادم که بازیکن برای رسیدن به پیروزی فقط نیاز به یک حرکت دارد، اما مار …

2020 © Copyright - almaatech.ir