الهیات -فقه و فلسفه

دانلود: دانلود پروژه رشته فقه اسلامی در مورد سيماي اهل بيت در حديقه الحقيقه ديوان سنايي – قسمت اول

دوستي با اهل بيت پيامبر اكرم (ص) يكي از موضوعات بسيار مهمي می باشد كه فكر و ذهن اغلب شعرا و نويسندگان را به خود مشغول كرده و اين مودت و دوستي در آثار آنها Read more…

By f1, ago
الهیات -فقه و فلسفه

منبع پایان نامه : دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد زهد اسلامي – قسمت سوم

روزي تني چند از صحابه پس از رهنمودهاي رسول خدا دربارة قيامت در خانه عثمان بن مظعون گرد هم آمدند و تصميم گرفتند كه: روزها را روزه دار باشند؛ 2- شبها در تهجد و عبادت Read more…

By f1, ago
الهیات -فقه و فلسفه

منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد زهد اسلامي – قسمت دوم

رهبانيت گاهي سبب افسردگي روحي، يأس، بدبيني نسبت به ديگران و ضعف عقل و غلبة قوه واهمه مي گردد. با در نظر داشتن زيانهاي رهبانيت، اسلام پيروان خود را از پرداختن به آن هشدار داده Read more…

By f1, ago
الهیات -فقه و فلسفه

فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد زهد اسلامي – قسمت اول

ابن أثير، لغت شناس معروف در كتاب ارزشمندش، النهاية ، مي نويسد: «الزهد: قليل الشيء شيء زهيد؛ زهد؛ يعني، چيز اندك و ناچيز». [ وقتي گفته مي گردد:] «تزاهدوا الحدّ: احتقروه و أهانوه؛ نسبت به Read more…

By f1, ago
الهیات -فقه و فلسفه

دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد زندگي پس از مرگ – قسمت ششم

5-مرحوم صدوق ( ره) از حضرت امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمودند : زیرا روز قيامت بر پا گردد دو بنده مومن را به پاي حساب ببرند و آن ها هر دو اهل بهشتند Read more…

By f1, ago
الهیات -فقه و فلسفه

فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد زندگي پس از مرگ – قسمت اول

روح پس از مفارقت از بدن جسماني و عنصري ، كاملا” به بدن برزخي و قالب مثالي تعلق ميگيرد . تفضيل مطلب اين كه سنت الهي چنين می باشد كه در جهان خلقت ، بين Read more…

By f1, ago